در این مطلب عکس یک زن را میبینید که واکنش جالبی به دوربین عکاسی نشان داده است.   عکس قدیمی زن قاجاری