سالاد رژیمی کرفس و جعفری   این هم طرز تهیه ی سالاد رژیمی ساده و خوشمزه برای کسانی که دنبال کاهش وزن و تغذیه سالم هستند