سلام اگر ماشینتون به در و دیوار خورد نگران نباشین         با این ترفند حتی باباتون هم متوجه نمیشه ??     اینم یه ترفند عالی...